Å bli foreldre til et barn gjennom adopsjon er forbundet med glede og forventning. Imidlertid vet vi at barn som adopteres ofte har spesielle utfordringer når det gjelder tilknytning og emosjonell utvikling.  Slike utfordringer vil naturlig nok skape usikkerhet hos foreldre både i forhold til hvordan man best forstår barnet og dets behov, og også hvordan man best kan møte barnet slik at det finner en trygghet i forhold til foreldrene.

Liv Aalen og Tonya Madsen er to psykologspesialister som skal starte en gruppe for foreldre som har adoptert barn fra utlandet. Oppstart blir  i første halvdel av september 2015 og vil foregå i Oslo. Tilbudet er gratis.

Gruppen vil bestå av 8 foreldre og vi vil møtes en gang hver uke i 8 uker, ca 2 timer hver gang. Det blir enten formiddag, fredager fra ca 11-13 eller en ettermiddag fra ca 16.30-18.30. Interesserte kan sende en mail til: liv.aalen@gmail.com      Les mer her: Foreldreveiledning

Med vennlig hilsen Tonya Madsen og Liv Aalen.