Det har kommet flere tildelinger av barn fra Taiwan i det siste, og vår liste med søkere er derfor kortere. Vi trenger nye søkere til begge de Taiwanske foreningene CSS og CWLF.

Ventetiden er varierende fordi foreningene matcher barn og foreldre. Søkerne som har ventet kortest på tildeling fra CSS den siste tiden ventet kun 4 uker etter at dokumentene ble sendt til Taiwan! De som har ventet lengst ventet 1 år og fire måneder. Vi kan ikke garantere for en så kort ventetid for nye søkere, men antar at den gjennomsnittlige ventetiden ikke vil øke med det første.

Foreningene i Taiwan har ulike krav til sine søkere. Se vår hjemmeside, eller ta gjerne kontakt med oss.