Shalini og Øystein bestemte seg for å søke adopsjon fra Taiwan og CSS da de tok adopsjonsforberedende kurs og veien mot å bli en familie tok en annen vending enn først tenkt. Les
familiens historie her: Vår adopsjonsreise – Taiwan
De deler også gode råd og tips fra det de forberedte seg på etter tildelingen, samt under oppholdet i Taipei: Tips, adopsjon fra Taiwan

Ventetiden i Taiwan og CSS har variert fra 4 uker til litt over ett år i 2016 (gjennomsnitt 6 mnd.). Det er god kapasitet og stort behov for nye søkere til både CSS og CWLF, så ta gjerne kontakt med InorAdopt for mer informasjon. Les mer om Taiwan her