Folkehelseinstituttet har på vegne av Bufdir gjennomført en studie blant adoptivfamilier i Norge. Prosjektet, publisert i to rapporter, munner ut i anbefalinger om vurdering og oppfølging av adoptivfamilier basert på:

-en gjennomgang og systematisering av forskningslitteratur om betydningen av familieressurser og foreldreferdigheter for adoptivbarnas helse og utvikling,

-en kartlegging av vurderingsindikatorer, vurderingspraksis, og oppfølging av adoptivfamilier i Europa.

-Spørreundersøkelse blant familier som har gjennomgått adopsjon. Nærmere 3500 adoptivforeldre har svart på undersøkelsen.

 

Rapportene kan leses her.