Oppføringer av Bente Sæth Berntsen

Hjertelig øyeblikk!

I dag gleder vi oss sammen med en familie fra Norge som for aller første gang treffer barnet sitt! InorAdopt gratulerer HJERTELIGST og ønsker lykke til  🙂

Økning i antall hjemkomne barn i 2017!

Samarbeidsland Barn ankommet Norge Tildelte barn (ikke ankommet Norge) Bulgaria 3 1 Burkina Faso 0 1 Kina 4 0 Taiwan 8 3 Ungarn 17 4 Totalt 32 9 InorAdopt fikk hjem 32 barn i 2017, noe som er 7 flere enn i 2016! Ungarn: Hele 17 barn , 10 gutter og 7 jenter, fra Ungarn har […]

Økning i gebyrer fra 1. januar 2018

Gebyrene hos InorAdopt har vært uendret siden februar 2015, men på styremøte den 11. november vedtok styret å legge inn en liten økning i 2018 for Adopsjonsbeløp 1, del 1 og Adopsjonsbeløp 2 Følgende satser vil være gjeldene fra 1. 1. 2018: Adopsjonsbeløp 1, del 1:        32 000,- (øker fra 30 000,-) Adopsjonsbeløp 2:                  95 000,- […]

Første tildeling fra Burkina Faso!

Vi har nylig fått vår første tildeling fra Burkina Faso! Familien ventet kun 10 måneder fra søknaden ble sendt til landet til de fikk tildelt en liten og frisk gutt på 1 år! Det er mange foreldreløse barn i Burkina Faso som trenger en ny familie, og vi håper at mange flere norske familier ønsker […]

Nytt om adopsjon fra Kina

Daglig leder Anita Frydenlund Austdal, og adopsjonskonsulent Bente Sæth Berntsen, har nylig kommet tilbake etter et besøk til CCCWA og vår samarbeidspartner Blas i Kina. Hensikten med turen var å forsøke å få klarhet i behovet for internasjonal adopsjon fremover. InorAdopt har de siste årene utelukkende formidlet barn gjennom Kina`s 72 timersprogram, og erfarer at barna […]

Ny adopsjonslov fremlagt på Stortinget

Den nye adopsjonsloven ble debattert på Stortinget den 7. juni.  Vi legger spesielt merke til at saksbehandlingsfrister for utenlandsadopsjon ikke skal overskride 30 dager, aldersrammen for forhåndsamtykke fra Bufetat heves to 0-5 år, samt at Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for oppfølging av adopterte og deres familiene i tråd med Haagkonvensjonen art.9. Hele debatten kan […]

Trenger flere adopsjonssøkere!

I dag kunngjorde Statistisk Sentralbyrå tallene for adopsjon i 2016. Antall gjennomførte adopsjoner i 2016 er rekordlavt, og mange medier har i dag laget saker om dette. P4 har i dag intervjuet daglig leder i InorAdopt,  Anita Frydenlund Austdal, og du kan høre hennes kommentarer til tallene her.   Hjelp oss gjerne med å spre […]

Ny adopsjonslov

Innstillingen fra stortingets familie- og kulturkomite er nå klar. Vi er svært fornøyde med at adopsjonsorganisasjonenes innspill på den åpne høringen i stor grad er blitt hørt og blitt tatt hensyn til . Se tidligere sak om dette her.  i Det nye lovforslaget innebærer at det ikke lenger skal legges opp til en strengere praksis […]

Høring om ny adopsjonslov

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til ny adopsjonslov og mandag 24. april ble det gjennomført åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité. Høringen er lagt ut i Stortingets videoarkiv. De tre norske adopsjonsforeningene, samt Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg, møtte komiteen på Stortinget og la frem sine synspunkter på det nye lovforslaget.Hovedpoengene til adopsjonsforeningene er myndighetenes mer restriktive praksis […]

Barn søker foreldre

TAIWAN Gutt på 6 år med helseutfordringer trenger ny familie. Hans generelle utvikling er for det meste aldersadekvat, og det er ikke noen sykdomshistorie eller kjent rusmisbruk hos biologisk mor, Søkere som er godkjente for andre land enn Taiwan kan også være aktuelle. Ta kontakt snarest mulig med saksbehandler Marianne Knudsen Skjæveland på 38 10 […]

Nye muligheter vedrørende aldersramme og Ungarn

Ungarske myndigheter åpner opp for at adoptivsøkere som ikke kan motta forhåndsgodkjenning fra Bufetat om å adoptere barn fra 0 til 5 år, i stedet kan motta anbefaling fra InorAdopt om en lavere aldersramme! Ta kontakt med kontoret for mer informasjon vedrørende dette.

Foredrag i Kristiansand

Omsorg i hverdagen- kvalifisering for fremtiden Adopsjonsforum Agder inviterer til foredrag med seniorrådgiver i RVTS Sør, Tone Weire Jørgensen. Det du gir av omsorg hver dag og kvaliteten på omsorgen er det avgjørende! Dato og klokkeslett: mandag 13. mars kl. 19.30 Sted: Ernst Hotel, Kristiansand Foredraget er åpent og gratis for alle medlemmer i Adopsjonsforum, […]

Flere adopsjoner enn forventet i 2016

I 2016 ble 30 barn tildelt, hvorav 25 av dem rakk å komme til Norge i løpet av året. Antallet tildelinger er høyere enn vi hadde forventet, noe vi gleder oss stort over! Det er alltid sterkt å være vitne til at et barn, som har hatt en tøff start på livet sitt, får en […]

Det viktigste og riktigste valget

Det går ikke en eneste dag uten at jeg tenker at jeg er verdens heldigste som fikk lov til å bli mor til akkurat mitt barn. Selv når det er som travlest og tyngst, for det er jo også en del av det å få barn. Men, at jeg gikk gjennom den prosessen med å […]

Adopsjons-ettermiddag torsdag 3. mars i Kristiansand

Torsdag 3. mars, kl. 16.30-18.30, i Gyldenløvesgate 5, Kristiansand Det er behov for nye adoptivforeldre til flere av våre samarbeidsland, spesielt Taiwan. Vi vil derfor ha et ekstra fokus på adopsjon fra dette landet denne dagen, men søkere som ønsker å adoptere fra andre land er også hjertelig velkommen. Det vil være felles informasjon om adopsjon […]

Trenger nye søkere på Burkina Faso

InorAdopt fikk i desember 2015 godkjenning for å starte opp et adopsjonssamarbeid med Burkina Faso, og vi er nå klar til å ta imot søkere som vil adoptere fra dette landet. Burkina Faso ligger i Vest Afrika, og har drevet med internasjonal adopsjon i mange år. Danmark har for eksempel hatt samarbeid med Burkina Faso […]

Informasjon angående Kenya

En kenyansk domstol har besluttet at saken som gjelder 3 barn som skulle adopteres av 2 svenske og 1 dansk familie skal granskes, da personer som hevder at de er i slekt med barna ønsker å ha foreldreretten.  Dette er  en dypt tragisk  hendelse da barna i flere måneder har bodd sammen med adoptivforeldrene sine i Kenya, […]

Ønsker nye søkere på Taiwan (CSS)

På grunn av mange gledelige tildelinger den siste tiden, ønsker InorAdopt å få nye søkere som vil adoptere fra Taiwan (CSS). Ventetiden på en tildeling vil være på mellom 12-18 måneder, og alderen på barna er gjerne rundt 1 år. Her kan dere lese mer om adopsjon fra CSS. Ta gjerne kontakt med oss for […]

Feil kontonummer i medlemsfaktura

Giro for medlemskontingent 2015 ble sendt ut via post på fredag. Vi beklager at det dessverre er lagt inn feil kontonummer på giroen. Riktig kontonummer er 3144 05 01667 og vi ber om at dette brukes ved innbetaling.

Trenger nye søkere på 72 timersprogrammet, Kina

InorAdopt har for tiden god kapasitet på 72 timersprogrammet på Kina, og ønsker nye søkere. Søkere som er registrert i andre av våre samarbeidsland kan også være aktuelle for dette programmet. Ta kontakt med saksbehandler Bente Sæth Berntsen på 38 10 59 53 eller Kristin Ugland Damsgaard på 38 10 59 58 for mer informasjon.

Økt engangsstøtte ved utenlands adopsjon!

Engangsstøtte er en økonomisk ytelse som gis til adoptivforeldre etter at barnet har kommet til Norge. I budsjettforliket mellom regjeringen og støttepartiene ble det sist høst foreslått at Engangsstøtten ved utenlands adopsjon  i 2015 skulle øke til 1G i Folketrygden. Vi kan i dag bekrefte at forslaget gikk igjennom. Engangsstøtten er derfor endret fra kr. 48.470 til kr. 88.370 og vil […]

Ny adopsjonslov ute på høring

Adopsjonslovutvalget sin utredning NOU 2014:9 er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er satt til  5. mars 2015. Etter høringen vil barne-, likestillings- og inkluderingsministeren vurdere hvordan utredningen bør følges opp. Les mer her.

Stans for adopsjon fra Kenya

Beklageligvis må vi informere om at torsdag den 27. november kunngjorde presidenten i Kenya på et kabinettmøte at all utenlandsadopsjon fra Kenya skal stanses med umiddelbar virkning.  Dette ble gjort uten noe forvarsel.  Vi har fremdeles ikke fått offisiell beskjed fra myndighetene i Kenya om dette. InorAdopt jobber nå for fullt med å få avklaring […]

Forslag til ny adopsjonslov er framlagt

Regjeringens offentlige utvalg som har sett på ny adopsjonslov la fram  sin utredning og sine anbefalinger til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne tirsdag 14. oktober. Pressekonferansen ble streamt direkte på www.regjeringen.no og kan sees her NOU 2014: 9 – Ny adopsjonslov Utvalget har blitt ledet av professor Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen. Utvalget har hatt i […]

Ny daglig leder

Mandag 18. august tok Anita Frydenlund Austdal over som daglig leder i InorAdopt.  Hun overtar stillingen etter Hanne Olsen som har vært foreningens daglige leder siden 1993. “Der er en tid for alt her i livet og min tid for å trekke meg tilbake som Daglig leder er kommet. Selv om jeg nå er ferdig som […]

Ny medarbeider

InorAdopt har fått en ny medarbeider  fra 1.august. Hun heter Marianne Knudsen Skjæveland. Marianne er utdannet sosionom, og har i flere år arbeidet som saksbehandler innen offentlig forvaltning og med flerkulturelt arbeid. InorAdopt er utrolig glad for å ha fått Marianne som ny kollega, og ønsker henne hjertelig velkommen som en del av teamet!

De ufrivillige foreldreløse

NRK Ytring har i dag publisert en kronikk  skrevet av de 3 adopsjonsforeningene  hvor  søkelyset rettes mot barna som glemmes- de ufrivillige foreldreløse.   Kronikken finner dere her.  

Ny samarbeidsorganisasjon i Taiwan!

InorAdopt har den store glede av å informere at vi har opprettet samarbeid med enda en adopsjonsorganisasjon i Taiwan! Ventetid for tildeling forventes å være under 1 år.  For ett år siden startet vi opp samarbeidet med Christian Salvation Service. Vi er svært fornøyd med dette samarbeidet og venter på første tildeling gjennom denne organisasjonen. […]