InorAdopt har godkjenning for å kunne formidle adopsjoner fra Burkina Faso, og vi ser frem til å kunne fortelle om «hjertelige øyeblikk» derfra!

Vi har ansatt en svært erfaren kontaktperson, Madame Angele Kientga. Hun vil støtte og ivareta familiene med alt det praktiske i forbindelse med adopsjonen. I tillegg vil hun bistå i alle formelle prosesser mens familiene er i landet for å gjennomføre sin adopsjon.

Burkina Faso var det første afrikanske landet som sluttet seg til Haagkonvensjonen i 1996, og de blir regnet som et førende land i dette arbeidet. De har i lengre tid hatt samarbeid med flere europeiske land, deriblant Danmark.

InorAdopt har vært så heldig å bli kjent med og hatt kontakt med danske adopsjonsfamilier som har adoptert fra Burkina Faso. Familiene har delt av sine erfaringer med adopsjonsprosessen, og dette kan dere leser mer om i følgende to artikler:
Burkina Faso i våre hjerter
Å adoptere fra Burkina Faso

Les mer om adopsjon fra Burkina Faso her. Vi ser frem til å få flere søkerfamilier til Burkina Faso, og ber interesserte om å ta kontakt med oss.