InorAdopt har søkt om tillatelse til å starte samarbeid om formidling av adopsjon av barn fra Georgia til familier i Norge.

Sammen med Bufdir dro daglig leder for InorAdopt, Anita Frydenlund Austdal, til Tbilisi i starten av november. Formålet for reisen var at våre to lands myndigheter skulle etablere kontakt med hverandre. Bufdir skulle få et inngående kjennskap til landets barnevernssystem og adopsjonssystem slik at de har et solid grunnlag for å vurdere hvorvidtforholdene ligger til rette for et samarbeid mellom Georgia og Norge.

Den norske delegasjonen opplevde en særdeles innholdsrik og spennende uke hvor vi hadde mange møter sammen med georgiske adopsjonsmyndigheter (SSA), landets barnevern, Unicef, SOS barneby i Tblisi, den norske ambassaden, fosterhjem, institusjoner for barn og unge og ikke minst møter med Giorgi Zhorzholiani som er den som eventuelt kommer til å bli InorAdopts kontaktperson i Georgia. Han vil blant annet legge praktisk til rette for familier som kommer for å gjennomføre adopsjon i landet.

Georgia har ratifisert Haagkonvensjonen om vern av barn ved internasjonale adopsjoner, og et nytt lovverk « Law on adoption and fostercare» ventes å tre i kraft i løpet av 2017. Formålet med den nye loven er å få nasjonal lovgivning i tråd med internasjonale standarder.

InorAdopt vil legge ut informasjon på vår hjemmeside så snart det blir avklart hvorvidt vi kan starte opp med å formidle adopsjoner fra dette flotte landet!