Adopsjonsforeningene i Norge inviterer til åpent møte om adopsjon i Tromsø, torsdag 10. november kl. 16.30 – 17.30. Møtet vil bli holdt på Scandic Grand Hotell, Storgata 44, 9008 Tromsø

Hvordan starter man opp en adopsjonsprosess? Hvilke krav stilles til adoptivforeldre? Hvor lang tid tar det å adoptere et barn?

Aruna M. Vegdal fra Adopsjonsforum, Hilde Salamonsen Gorola fra InorAdopt og Helge Solberg fra Verdens Barn kan svare på det meste du lurer på om adopsjon.

For alle som har spørsmål om adopsjonsprosessen er dette en glimrende anledning til å få mer informasjon.

  • Adopsjonsprosessen fra A til Å
  • Krav til adoptivsøkere
  • Barnas bakgrunn
  • Ventetider
  • Hentereisen
  • Aktuelle adopsjonsland

Møtet er uformelt og det blir anledning til å stille spørsmål rundt adopsjonsprosessen og de landene vi samarbeider med.

VELKOMMEN!