Av og til blir det ikke helt som man hadde tenkt seg!

Adopsjonsforeningen ønsker velkommen til foredrag og samtalekveld som handler om det å være foreldre til barn og unge med ulike utfordringer og behov.
Kvelden ledes av Gunilla Cederholm Wilhelmsson. Hun er godkjent psykoterapeut og familieterapeut og har arbeidet i 30 år med å gi støtte til adopterte barn og adoptivfamilier.

Gunilla er grunnleggeren av Laino sentrum – Adopsjon & Family Kompetanse i Sverige og spesialiserer seg på adoptivfamilier med barn og ungdommer som sliter med ulike typer utfordringer og ofte i kombinasjon med tilknytningsproblematikk.
Utgangspunktet for behandlingen er hele familiens situasjon og med et løsningsfokusert fokus.«Barna er som de er – hvordan gjør vi det beste ut av situasjonen for hele familien?» Foredraget retter seg spesielt mot foreldre til barn som har ulike utfordringer med sosialt samspill, konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet eller andre typer adferds problematikk og i løpet av kvelden deler Gunilla tanker og erfaringer fra sitt arbeidet med å støtte adoptivfamilier.

«Når ingenting annet hjelper er det vår jobb å hjelpe foreldre og omsorgspersoner til å klare å stå i det som er vanskelig og bare bruke krefter på å elske sitt barn. Noen ganger må vi også hjelpe foreldrene til å forstå at de har gjort alt de kan – for å ha styrke til å gå videre. Det er mulig å flytte fokus og skape seg et verdig liv, selv om det føles håpløst»
Gunilla Cederholm Wilhelmsson, Lainio Centret – Adoption & Familjekompetens

Det vil være mulighet å bestille time for rådgivning med foredragsholder i forbindelse med hennes besøk i Tromsø. Rådgivningen kan bestilles direkte hos Gunilla via e-post:Adoption.familj@telia.com og tilbys medlemmer i adopsjonsforeningene til en redusert pris.

TROMSØ: TORSDAG 10. NOVEMBER KL. 18.00 – 21.00
Sted: Scandic Grand Hotell, Storgata 44, 9008 Tromsø
Ny påmeldingsfrist: 4. november 2016

Send påmelding til Aruna Vegdal i Adopsjonsforum: AMV@adopsjonsforum.no  innen fristen.  Oppgi navn og hvilken forening du er medlem av. Medlemmer av Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn prioriteres og har gratis inngang. Dersom det er plass kan ikke-medlemmer delta og betale kr. 100 ved inngangen.

Arrangmentet er i regi av de tre adopsjonsforeningene v/ Adopsjonsfaglig Utvalg og foreningenes lokalavdelinger i Troms.

VEL MØTT!