InorAdopt har nå valgt å avslutte samarbeidet med Burkina Faso. I Burkina Faso har det de siste årene vært en vanskelig sikkerhetssituasjon i landet, og InorAdopt har derfor ikke tatt i mot nye søkere eller sendt nye søknader til landet den siste tiden. Det er innført unntakstilstand i mange regioner i landet, og mange europeiske lands reiseråd fraråder alle reiser til landet med unntak av helt nødvendige reiser til hovedstaden.

Styret i InorAdopt har som en konsekvens av dette vedtatt at InorAdopt avslutter sitt samarbeid med landet.

InorAdopt startet opp samarbeidet med Burkina Faso i 2015, og har fått 3 barn hjem til Norge.