TAIWAN

Gutt på 6 år med helseutfordringer trenger ny familie.
Hans generelle utvikling er for det meste aldersadekvat, og det er ikke noen sykdomshistorie eller kjent rusmisbruk hos biologisk mor,

Søkere som er godkjente for andre land enn Taiwan kan også være aktuelle.

Ta kontakt snarest mulig med saksbehandler Marianne Knudsen Skjæveland på 38 10 59 52 eller på mail marianne@inoradopt dersom dere ønsker mer informasjon.