Bufetat Øst tilbyr denne våren 4 kurs for adoptivforeldre som del av et pilotprosjekt. Tanken er at kurset skal tilbys adoptivforeldre i hele landet fra høsten av.

Kurset er utarbeidet av RVTS Sør og baserer seg på traumebevisst omsorg som metode.

Hvordan kan du skape en trygg og god hverdag for barnet ditt? Bufetat, region øst tilbyr kurs for foreldre med adoptivbarn under 18 år. Kursene starter i mai.

Alle barn som er adopterte, opplevde endringer i livene da de kom til sine adoptivfamilier. Noen av disse barna har levd under vanskelige omsorgsforhold, kan ha opplevd traumatiske hendelser og blitt påført stressbelastninger.

Barna kom til dere med sine livserfaringer, og kan være preget av erfaringene i lang tid.

Gjennom kurset vil du lære om hvordan du kan forstå egne reaksjoner og barnas følelser og atferd.

For påmelding og mer informasjon om kurset finner dere her; www.bufdir.no/adopsjon/kurs-for-adoptivforeldre/