Innkalling til Generalforsamling 2024

Innkalling til Generalforsamling 2024

Innkalling til Generalforsamling 2024

STED:                                                  

InorAdopts lokaler
Gyldenløves gate 5
Kristiansand                                           

TID:

Lørdag 6. april 2024, kl. 16.00

 

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag samt styrets forslag
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Fastsettelse av risikofond
7. Budsjettforslag
8. Valg
                                
Vel møtt!

 

Siren Høgtun (sign)                 Line Oseassen Onshus (sign)
Styreleder                                   Daglig leder

 

Ta kontakt med kontoret på post@inoradopt.no dersom du ønsker å delta og ha mulighet for å kunne stemme på Generalforsamlingen, eller ønsker å få tilsendt årsregnskap for 2023. 

Årsberetningen for 2023 kan leses her

Av |2024-03-22T09:43:05+01:002024-03-22|

Del denne historien, velg plattformen din!

Go to Top