Gebyrene hos InorAdopt har vært uendret siden 1.1. 2018, men på styremøte den 9. november vedtok styret å legge inn en liten økning i 2020 for Adopsjonsbeløp 1.

Følgende satser vil være gjeldene fra 1. 1. 2020:
Adopsjonsbeløp 1, del 1:        42 000,- (øker fra 32 000,-)
(forfaller ved godkjenning i Bufetat)

Adopsjonsbeløp 1, del 2        61 000,- (øker fra 52.000,-)
(forfaller når dokumentene sendes til utlandet)

Det blir også en endring i refusjon av innbetalte kostnader i forbindelse med adopsjonsbeløp 1:

Ved godkjenning i Bufetat vil følgende skala bli brukt hvis søknaden trekkes:

Før mottak og saksbehandling av dokumentene:       Kr. 30.000,- (øker fra 20 000,-)

Etter saksbehandling og utsendelse av dokumentene ti utlandet:  Kr. 0,- (ingen endring)

 

Øvrige gebyrer vil forbli uendret.