Sanden Media har laget korte filmer for å vise mangfoldet av ulike erfaringer og personlige opplevelser knyttet til ulike sider ved en adopsjon sett i fra den adoptertes perspektiv.

I filmene vil enkeltpersoner dele egne erfaringer og tanker rundt ulike tema. Dette for å synliggjøre hvor mange ulike sider det vil kunne være ved de samme prosesser. To personer vil kunne dele samme opplevelse, men ha vidt forskjellige erfaringer, opplevelser og ettervirkninger av denne; Ingen historie er lik!

Filmene er laget med støtte fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. Sanden Media er ansvarlige for innholdet. Det er foreløpig laget to filmer, men det jobbes med å finne midler til å lage flere slike filmer.

Denne filmen tar for seg temaet å føle og oppleve å være annerledes.

Filmene er sterke og gripende beretninger. Dersom du etter å ha sett filmene har behov for noen å snakke med, har du mulighet til å kontakte tjenesten Etteradopsjon. Les mer om tjenesten her: www.etteradopsjon.no