Regjeringens offentlige utvalg som har sett på ny adopsjonslov la fram  sin utredning og sine anbefalinger til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne tirsdag 14. oktober.

Pressekonferansen ble streamt direkte på www.regjeringen.no og kan sees her

NOU 2014: 9 – Ny adopsjonslov

Utvalget har blitt ledet av professor Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen. Utvalget har hatt i oppgave å foreta en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet, gi en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde, og utrede og utarbeide utkast til ny lov om adopsjon.

Utvalgets medlemmer:

leder Karl Harald Søvig, professor, Universitetet i Bergen,
Astrid Vigdis Haram, advokat, selvstendig næringsdrivende,
Kjersti Sandnes, psykolog og universitetslektor, NTNU,
Torunn E. Kvisberg, tingrettsdommer,
Trond Indregard, psykolog, selvstendig næringsdrivende