liten hånd

InorAdopt er svært glad for å kunne informere at den aller første babyen fra Taiwan nå er tildelt.
Familien har ventet ca. 6 måneder fra dokumentene deres ble registrert i landet.

InorAdopt har god kapasitet på Taiwan og tar gjerne i mot nye søkere, dette gjelder både via CSS og CWLF.
Mer informasjon om Taiwan finnes her eller ta kontakt med saksbehandlerne Kristin Ugland Damsgaard
Tlf. 38 10 59 58 eller Anita Frydenlund Austdal Tlf. 38 10 59 54