Generalforsamlingen avvikles på Comfort Hotel, Skippergata 7 – 9, 4611 Kristiansand,

Søndag 27. april 2014, Kl. 10.00

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag samt styrets forslag
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Fastsettelse av risikofond
7. Budsjettforslag
8. Valg

Alle medlemmer ønskes vel møtt!

Helge Noraas                                   Hanne R. Olsen
Styreleder                                         Daglig leder