Våre samarbeidsland tar ikke sommerferie samtidig med oss.  InorAdopts administrasjon holder
derfor åpnet hele sommeren med vanlige åpningstider kl. 9 – 15.

Vi benytter anledningen til å ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Hilsen Anita, Hilde, Bente, Kristin og Marianne