På grunn av mange gledelige tildelinger den siste tiden, ønsker InorAdopt å få nye søkere som vil adoptere fra Taiwan (CSS).
Ventetiden på en tildeling vil være på mellom 12-18 måneder, og alderen på barna er gjerne rundt 1 år.

Her kan dere lese mer om adopsjon fra CSS.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.