STED: InorAdopts lokaler, Gyldenløvesgate 5, Kristiansand
TID:       Lørdag 14. april 2018, kl. 16.30

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Årsberetning
  3. Årsregnskap
  4.  Innkomne forslag samt styrets forslag
  5. Fastsettelse av medlemskontingent
  6. Fastsettelse av risikofond
  7. Budsjettforslag
  8. Valg

                                

Vel møtt!

Helge Noraas (sign)                                       Anita Frydenlund Austdal (Sign)
Styreleder                                                        Daglig leder

Årsberetning og årsregnskap 2017 kan leses her:

Årsberetning 2017
Resultatregnskap 2017
B
alanserapport 2017