STED:                                                  

InorAdopts lokaler
Gyldenløves gate 5
Kristiansand                                           

TID:

Lørdag 22. april 2023, kl. 16.00

 

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag samt styrets forslag
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Fastsettelse av risikofond
7. Budsjettforslag
8. Valg
                                
Vel møtt!

 

Siren Høgtun (sign)                 Line Oseassen Onshus (sign)
Styreleder                                   Konst. daglig leder

 

Årsberetning for 2022 annonseres på www.inoradopt.no og i medlemsgruppa på Facebook.

Ta kontakt med kontoret på post@inoradopt.no dersom du ønsker å delta og ha mulighet for å kunne stemme på Generalforsamlingen, eller ønsker å få tilsendt årsregnskap for 2022. 

Årsberetningen for 2022 kan leses her.