Generalforsamlingen for 2023 gjennomføres lørdag 22. april i Kristiansand. Innkalling og saksliste vil publiseres på vår hjemmeside og i vår Facebook-gruppe senest 2 uker før møtet.

Saker som medlemmer ønsker å få behandlet, må være mottatt av styret senest lørdag 25. mars.