Innkalling til generalforsamling 2024

Innkalling til generalforsamling 2024

Innkalling til Generalforsamling 2024

STED:                                                  

InorAdopts lokaler
Gyldenløves gate 5
Kristiansand                                           

TID:

Lørdag 6. april 2024, kl. 16.00

 

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag samt styrets forslag
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Fastsettelse av risikofond
7. Budsjettforslag
8. Valg
                                
Vel møtt!

 

Siren Høgtun (sign)                 Line Oseassen Onshus (sign)
Styreleder                                   Daglig leder

 

Årsberetning for 2023 annonseres på www.inoradopt.no og i medlemsgruppa på Facebook.

Ta kontakt med kontoret på post@inoradopt.no dersom du ønsker å delta og ha mulighet for å kunne stemme på Generalforsamlingen, eller ønsker å få tilsendt årsregnskap for 2023. 

Saker som medlemmer ønsker å få behandlet, må være mottatt av styret senest lørdag 2. mars.

Av |2024-02-07T11:14:04+01:002024-02-07|

Del denne historien, velg plattformen din!

Go to Top