Hva vet vi om psykisk helse hos internasjonalt adoptert ungdom og hvordan kan vi hjelpe dem når vi møter dem i tjenestene?
Les mer og meld deg på her

  • Hva er spesifikke utfordringer internasjonalt adopterte ungdom kan møte?
  • Hva vet vi om psykisk helse hos internasjonalt adopterte i ungdomsalderen?
  • Hva kan vi gjøre for å hjelpe disse ungdommene når vi møter de i tjenestene?

Tid og sted: 25.11.16, RKBU Vest, Bergen
Målgruppe: ansatte i barnevernet, ppt, bup, barnehager, samt helsesøstre og andre interesserte.

Beskrivelse av situasjonen i Norge og nyere forskning
Erfaringer rundt internasjonalt adopsjon v/Øystein Gudim, leder i Adopsjonsforum

Psykisk helse, problematisk alkohol og stoffbruk, samt viktige beskyttende faktorer hos internasjonalt adoptert ungdom mellom 16 og 19 år i Hordaland v/ Kristin Gärtner Askeland, psykolog og stipendiat ved Folkehelseinstituttet og prosjektkoordinator ved RKBU Vest.

Fra praksisfeltet
Anita Maj Berner leder et gruppetilbud i Danmark for adoptert ungdom fra 12 år og oppover. Hun vil fortelle om tilbudet som gis adopterte i Danmark, hvilke tema som er sentrale i arbeid med internasjonal adoptert ungdom og deres erfaringer.