I vedlagte episode av Ekko på NRK P2, drøfter Diana Fynbo fra Adopsjon i Endring, forfatter og familieterapeut Anne Kyong Sook Øfsti og forsker Tone Maia Liodden fra NIBR utenlandsadopterte og rasisme.

Oslo Met har spurt utenlandsadopterte i Norge om opplevelse av tilhørighet, rasisme og diskriminering. Funnene viser at halvparten har opplevd forskjellsbehandling de siste 24 månedene, også i egen familie.
 
Episoden tar opp mange viktige temaer og gode refleksjoner. Vi ønsker også å legge til at det finnes et lavterskeltilbud for adopterte og adoptertes familier i Norge, da dette tilbudet ikke omtales i episoden. Tjenesten etteradopsjon.no tilbyr veiledning i adopsjonsspesifikke tema samt hjelp ved søk etter opprinnelse.
Etteradopsjonskoordinatoren kan kontaktes på telefon, mail eller anonym chat, se mer på www.etteradopsjon.no