Det er en stor glede for oss å kunne dele nyheten om at InorAdopt har fått godkjenning for et nytt samarbeidsland, Tsjekkia!

Tsjekkia er et land med et svært grundig og godt utviklet adopsjonssystem, og landet samarbeider blant annet også med Island og Danmark.

Barna som adopteres fra Tsjekkia har hovedsakelig rom-bakgrunn og er oftest mellom 3-5 år. Det kan være mulig med søskenadopsjon. Tsjekkia aksepterer både gifte par av ulikt kjønn og enslige søkere. Ventetid for tildeling vil kunne varierer mellom alt fra måneder til 2-3 år, i og med at Tsjekkia ikke praktiserer et køsystem ved tildeling, men jobber grundig for å finne riktig familie til hvert barn.  

InorAdopt er nå i gang med å få alle ledd i adopsjonsprosessen på plass, og det er en spennende tid vi har foran oss!

Går dere i adopsjonstanker, eller er dere søkere i prosess, enten allerede godkjente av Bufetat og har startet en prosess med ett av våre andre samarbeidsland, eller under utredning her i Norge? Ta gjerne kontakt med Line på mail line@inoradopt.no eller telefon 38 10 59 58 om dere ønsker å høre mer om Tsjekkia, og ev. om muligheten for et bytte av adopsjonsland.