Innstillingen fra stortingets familie- og kulturkomite er nå klar. Vi er svært fornøyde med at adopsjonsorganisasjonenes innspill på den åpne høringen i stor grad er blitt hørt og blitt tatt hensyn til . Se tidligere sak om dette her.  i Det nye lovforslaget innebærer at det ikke lenger skal legges opp til en strengere praksis for å motta forhåndsamtykke for å adoptere barn opp til fem år, at saksbehandlingen i saker som fremmes Faglig Utvalg skal skje innen 30 dager og at behovet for et nasjonalt adopsjonskompetansesenter utredes. Første behandling av dette lovforslaget vil finne sted den 7 juni.

Innstillingen fra Stortingets familie- og kulturkomitèen kan leses her.