Ny adopsjonslov!

Ny adopsjonslov!

Regjeringen la fram sitt forslag til en ny adopsjonslov den 5. april. Proposisjon 88 L (2016–2017)

Proposisjonen inneholder forlag til ny adopsjonslov og vil avløse dagens adopsjonslov av 28. februar 1986 nr. 8. Lovforslaget fastsetter vilkår og saksbehandling for ulike adopsjonstyper og fastsetter bland annet regler for internasjonal adopsjon, krav om forhåndssamtykke, adopsjon gjennom godkjente organisasjoner mv. Adopsjonsloven regulerer også adoptertes innsyn i adopsjonssak.

«Gjeldande adopsjonslov er over 30 år gammal og uoversiktleg. I mange tilfelle går det ikkje fram av lova kva som er gjeldande praksis. Den nye lova vil kunne bidra til at adopsjonsfeltet vert meir oversiktleg og gir større likebehandling. Det viktigaste for meg er at barns beste ligg til grunn for adopsjonen. Føremålet er å sikre at barna som treng det får ein god og varig heim. Derfor foreslår vi no ei eiga lov der føremålet med adopsjonen vert framheva», seier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Les hele lovproposisjonen her.

 

Av |2017-04-20T10:53:49+02:002017-04-07|

Del denne historien, velg plattformen din!

Go to Top