Barns tidlige samspill med sine foreldre betyr mye for deres utvikling og evne til å knytte seg til andre mennesker. For de fleste barn starter dette samspillet umiddelbart etter fødsel, men ikke for internasjonalt adopterte barn. De fleste av disse barna kommer til Norge etter spebarnstiden. Hva betyr det for forholdet mellom mor og barn?

Monica Dalen ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og flere andre forskere ved ISP og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) har studert kvaliteten på samspillet mellom mor og barn ved to års alder, i adoptivfamilier og i biologiske familier.

Dette kan dere lese mer om her