I dag ble rapporten «Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge», uført av NIBR/Oslo Met på oppdrag fra Bufdir, lansert.
 
Hovedfunnene oppsummert er:
– Utenlandsadopterte opplever diskriminering og rasisme!
– Slike erfaringer påvirker følelse av tilhørighet og utenforskap
– Men: heterogen gruppe med ulike erfaringer, oppfatninger og sterke meninger om teamet.
 
Dette er et tema vi alle må jobbe videre med, både som enkeltindivider, men også som organisasjon og samfunn.