InorAdopt har idag mottatt godkjenning fra myndighetene i både Norge og Burkina Faso, og er svært glade for å kunne starte opp samarbeid med dette landet!
Burkina Faso ratifiserte Haagkonvensjonen i 1996, og var da det første afrikanske landet som tilsluttet seg til konvensjonen. De har hatt samarbeid med blant annet flere Europeiske land i lengre tid.

InorAdopt har en egen kontaktperson i Burkina Faso som vil bistå under hele adopsjonsprosessen.

Krav til søkere

  • Minimum 5 års ekteskap. Enslige adoptanter eller likekjønnede ektepar aksepteres ikke.
  • En av søkerne må være minst 30 år. Maksimum alder er 50 år.
  • Søkerne kan maksimalt ha ett barn fra før. Barnløse søkere foretrekkes.
  • Krav om infertilitet.

Barna
Barna som adopteres fra Burkina Faso er mellom 2-7 år, de fleste mellom 2-3 år. Det er mest vanlig med adopsjon av ett barn, men søskenadopsjon kan forekomme. Barna kan ha en kjent eller ukjent biologisk bakgrunn. Formidlingen skjer via sentralmyndighet i hovedstaden Ouagadougou og barna kommer fra barnehjem fra store deler av landet. Søkere som er åpne for å adoptere barn med spesielle behov må opplyse om dette i søknad til myndighetene i Burkina Faso.

Adopsjonsprosess
Den rettslige delen av adopsjonsprosessen vil være ferdig i Burkina Faso før adoptivforeldrene kommer for å hente barnet. Søkerne skal oppholde seg i landet i minst to uker. Adoptivforeldrene møter barnet på barnehjemmet hvor de bor, eller i Ouagadougou. Overføringen skjer gjerne over flere dager for å sikre en best mulig overgang for barnet. Det er obligatorisk med minst fire dagers tilvenning.

Familiene må innom Accra i Ghana på hjemreisen, for å få visum til barnet. Burkina Faso er et fransktalende land og søkerne bør av praktiske grunner selv kunne noe fransk, eller ha med fransktalende bekjent på hentereisen.

Ventetid
Det matches mellom foreldre og barn noe som innebærer at ventetiden vil variere fra familie til familie. Søkerne må være forberedt på en ventetid på 2-3 år.

Ventetid fra tildeling til utreise er på cirka 5-8 måneder.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 38 10 59 50 for ytterligere informasjon.burkinafaso_world