InorAdopts medlemmer inviteres til ulike arrangementer rundt om i landet i regi av lokalavdelingene til Verdens Barn og Adopsjonsforum.
En oppdatert oversikt over lokale arrangementer finner du her.