I 2013 leverte InorAdopt sammen med  Adopsjonsforum rapporten «Utredning av kompetansesenter for adopsjon» til Barne- likestillings- og integreringsdepartementet. Utredningen viste blant annet at det er et stort behov for mer kompetanse i hjelpeapparatet og oppfølging av adopterte barn, og at et kompetansesenter kan være et viktig tiltak for at dette området blir styrket.

Adopsjonsforum aksjonerer i disse dager for å få på plass et statlig kompetansesenter for adoptivfamilier. Dere kan lese mer om dette på deres hjemmeside:  http://www.adopsjonsforum.no/nyheter/nyheter/95635/gi-adopterte-den-hjelpen-de-har-rett-på

Les også: http://www.mynewsdesk.com/no/adopsjonsforum/pressreleases/adopterte-mangler-oppfoelging-i-9-av-10-kommuner-1206964?utm_campaign=Subscription&utm_source=realtime&utm_medium=email