Av og til blir det ikke helt som man har tenkt seg!

Adopsjonsforeningen ønsker velkommen til samtalekveld og forelesning om det å være foreldre til barn og unge med ulike utfordringer og behov. Om foreldreskapet som kan variere mellom håp og fortvilelse og om vansker med å vite hva som kan være adopsjonsrelatert og å få støtte i det.

«Når ingenting annet hjelper er det vår jobb å hjelpe foreldre og omsorgspersoner til å takle å stå i det som er vanskelig og bare bruke sine krefter på å elske sitt barn. Og noen ganger må vi også hjelpe dem til å forstå at de har gjort alt de kan – for å ha styrke til å gå videre. Det er mulig å flytte fokus og skape seg et verdig liv, selv om det føles håpløst»
Gunilla Cederholm Wilhelmsson, Lainio Centret – Adoption & Familjekompetens

Kvelden ledes av Gunilla Cederholm Wilhelmsson som er psykoterapeut og familieterapeut og har arbeidet i 30 år med å gi støtte til adopterte barn og adoptivfamilier.   Gunilla er grunnleggeren av Lainio sentrum – Adopsjon & Family Kompetanse og spesialiserer
seg på å hjelpe adoptivfamilier der barn og ungdommer har ulike typer vansker og ofte i kombinasjon med tilknytningsproblematikk. Utgangspunktet for jobben er løsningsfokusert med utgangspunkt i hele familiens situasjon. «Barna er som de er – hvordan gjør vi det beste ut av situasjonen for hele familien?» I løpet av kvelden deler Gunilla sine tanker og erfaringer fra sitt arbeidet i å støtte adoptivfamilier. Les mer om Gunilla her

Gunilla snakker blant annet om dette:
-Adopsjonsrelatert eller ikke- hva er hva?
-Tilknytning og tilknytningsskader
-Tidlig seperasjon og dens virkninger på utvikling og atferd
-Forbudte tanker og følelser- det ble ikke slik vi hadde tenkt
-Foreldre støtte og strategier for å takle – og å gjenoppdage gleden

Kvelden retter seg spesielt mot foreldre til barn som har ulike utfordringer med sosialt samspill, konsentrasjonsvanskeligheter, hyperaktivitet eller andre typer adferdsproblematikk

OSLO TIRSDAG 3. NOVEMBER KL. 18.00 – 21.00

Sted: Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117, 0359 Oslo.
Se kart her

Send påmelding til Aruna Vegdal i Adopsjonsforum: AMV@adopsjonsforum.no  innen 28. oktober.
Oppgi navn og hvilken forening du er medlem av. Medlemmer av foreningene prioriteres og har gratis inngang. Dersom det er plass kan ikke-medlemmer delta og betale kr. 100 ved inngangen.

Arrangmentet er i regi av de tre adopsjonsforeningene v/ Adopsjonsfaglig Utvalg og foreningenes lokalavdelinger i Oslo

VEL MØTT!