InorAdopt ønsker å informere om at det nå er opprettet en støtteforening/organisasjon på privat initiativ for barn/unge med tilknytningsforstyrrelse og deres pårørende.  

For litt sidan så blei det sendt ut ei utfordring om å på å starte ei støtteforeining eller ein organisasjon for barn/unge med tilknytningsforstyrrelse og deira pårørande.

Vi er 4 stykker som har tatt den utfordringa. Nina Gry Kristoffersen og Ole Christian Jakobsen frå Jar, Kjell Wiik frå Volda og Arne Auke frå Tønsberg.
Laurdag 22. september møttes vi heime hos Nina og Ole.

Vi blei samde om fylgjande:
Vi ynskjer å gjere eit forsøk på å starte ei støtteforeining/foreining/organisasjon med fokus på tilknytningsforstyrrelser, og vi 4 har sagt oss villige til å fungere som eit interimstyre fram til eit ordinært styre er valt.
16. – 17. mars 2019 blir det invitert til stiftingsmøte ein stad sentralt på austlandet.
I forkant av stiftingsmøte skal vi få laga forslag til alle formelle ting som ein organisasjon treng. Vedtekter, registrering osv.
Vi ynskjer oss ein organisasjon som først og fremst fokuserer tilknytningsforstyrrelse.

Vi tenker at det sit mange rundt omkring med mange spørsmål omkring denne diagnosen. Vår erfaring er at det er ei relativt ukjent diagnose både for mange foreldre, pårørande og fagfolk i ulike hjelpeinstansar som BUP og PPT. Informasjon vil vere ein viktig oppgåve for ei slik foreining. Sidan det er ei relativt sjeldan diagnose så vil dei fleste av oss oppleve å møte relativt få andre med kunnskap om korleis ei familie kan oppleve å ha eit barn med denne diagnosen eller diagnosane.
Vi veit også at det er mange som slit og opplever vanskelige relasjonar.
I ei støtteforeining kan vi støtte og hjelpe kvarandre. Kvar av oss sit på unike erfaringar.

Men – dette klarer vi ikkje åleine, og vi ynskjer heller ikkje å gjere det åleine.
Interimstyre har gjort seg fleir tankar om korleis ei slik foreining eller støttegruppe kan sjå ut.
Før vi deler dette med nokon, så ynskjer vi å utfordre dykk til å kome med tilbakemeldingar på dette initiativet.
Skal dette bli vellukka, så er vi er heilt avhengig av tilbakemeldingar frå dykk.

Vi ynskjer oss bl.a. tilbakemelding på fylgjande:

Kva er fyrst og fremst behovet? Samtalegruppe? – veiledning og hjelp? – nokon som forstår? – hjelp til å nå fram i jungelen av hjelpetiltak? – fagelig hjelp? ……osv.

Kven skal organisasjonen vere for? Barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelser, foreldre til barn med tilknytningsforstyrrelser, Adoptivforeldre, fosterforeldre , fagfolk i PPT, BUP, barnevern osv

Namn: Kva skal vi kalle oss. Vi har to forslag: Tilknytningsforstyrrelse Norge og Tilknytningsforstyrrelse. Andre forslag?

Støttegruppe, foreining eller organisasjon?

Kva skal formålet med foreininga eller organisasjonen vere?

Kva møtepunkt skal vi ha. Fysiske møter, nettmøter, chat, Facebook osv

Korleis kommunisere med kvarandre? Lokale grupper – lukka gruppe på Facebook – open gruppe på Facebook?

Andre tankar, forslag, idear, tilbakemeldingar?

Vi håper vi får mange tilbakemeldinga. 

Alle tilbakemeldingar vil bli behandla konfidensielt, og det er kun vi 4 som kjem til å lese dei.

Vi har planlagt eit nytt møte 8. november. 

Tilbakemeldingane kan sendast til tilknytningsforstyrrelse.norge@gmail.com eller kjell.wiik@tussa.com

Dersom ein ikkje ynskjer å sende tilbakemeldingane elektronisk så bruk fylgjande adresse:
Kjell P. Wiik
Storgata 55 B
6102 Volda