SamarbeidslandBarn ankommet Norge


Tildelte barn
(enda ikke ankommet Norge)

Taiwan92
Ungarn74
Burkina Faso30
Bulgaria21
Total217

 

 

Totalt kom det hjem 21 barn, 10 jenter og 11 gutter,  fra våre samarbeidsland i 2019 (1 barn mer enn i 2018). 

Taiwan:
For første gang er Taiwan blitt samarbeidslandet vårt med flest hjemkomne barn! 9 barn, 6 jenter og 3 gutter, fra Taiwan fikk nye foreldre i Norge i 2019. Gjennomsnittlig alder på barna ved tildeling var  1 år  og 1 måned fra CSS og 2 år og 11 måneder fra CWLF. Gjennomsnittlig ventetid i 2019 var cirka 12,5  måneder hos begge organisasjonene. Ytterligere 2 barn er tildelt, og forventes hjem i løpet av 2020. 

Ungarn:
7 barn, 5 gutter og 2 jenter, fra Ungarn fikk nye foreldre i Norge i 2019. Gjennomsnittlig alder på barna ved tildeling var 3 år og 2 måneder.  Gjennomsnittlig ventetid i 2019 var cirka 10  måneder.  Ytterligere 4 barn er tildelt, og forventes hjem i 2020.

Bulgaria:
2 barn, 1 gutt og 1 jente, fra Bulgaria fikk nye foreldre i Norge i 2019. Gjennomsnittlig alder på barna ved tildeling var 1 år og 6 måneder . Gjennomsnittlig ventetid i 2019 var på cirka 6 år og 6 måneder.  Ytterligere 1 barn er tildelt, og vil komme hjem til Norge i 2020.

Burkina Faso:
I 2019 fikk vi hjem alle de 3 barna som har vært tildelt. Grunnet sikkerhetssituasjonen i landet, har vi i 2019 ikke sendt ned nye søknader, og har derfor for tiden ingen familier som har sine søknader registrert i landet.  Gjennomsnittsalderen på tildelingstidspunktet på de 3 barna som har kommet hjem, var 1 år  10 mnd.