De tre norske adopsjonsforeningene InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum krever svar fra statsråd Toppe etter at Bufdir har trukket tilbake formidlingstillatelser for fire land.

Pressemeldingen kan dere lese her.