InorAdopt har mottatt svar fra Barne- og familieminister Kjersti Toppe vedrørende hendelsen der en ung adoptert kvinne ble slått ned i Oslo på 17. mai i år.

27. mai sendte InorAdopt – sammen med de to andre adopsjonsorganisasjonene, Verdens Barn og Adopsjonsforum – en bekymringsmelding til Barne- og familieminister Kjersti Toppe vedrørende hendelsen;

«Kvinnen har de siste månedene frontet et positivt syn på utenlandsadopsjon i en rekke medier. Mannen som angrep kvinnen, ropte at han også var utenlandsadoptert og at han var sterkt uenig i kvinnens oppfatninger og meninger. Angrepet framstår dermed som overlagt, spesielt siden det hele skjedde i en stor folkemengde i Oslo.

Ordskiftet om utenlandsadopsjon har med dette nådd et fullstendig uakseptabelt nivå.
Adopsjonsforeningene har gjentatte ganger påpekt overfor Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet at deres retorikk der adopsjon og adopsjonsforeningene framstilles i svært uheldige ordelag, er med på å legitimere et debattklima som er farlig både mentalt og fysisk. Vi har også i møte med Barne- og familieminister Kjersti Toppe uttrykt vår bekymring for de negative konsekvensene av fremstillingen der utenlandsadopsjoner til Norge i stor grad omtales som ulovlige. Et inntrykk som blir forsterket gjennom Bufdirs argumentasjon for en midlertidig stans av utenlandsadopsjoner.

Adopsjonsforeningen ber Kjersti Toppe om å ta offentlig avstand fra angrepet og på den måten vise at fysisk og verbal vold er uakseptabelt i det pågående harde ordskifte om en mulig midlertidig stans av utenlandsadopsjoner. Det er helt legitimt å være mot utenlandsadopsjon, men fysisk og verbal vold er helt uakseptabelt.»

Les hele uttalelsen fra Barne- og familieministeren her.