Line fra InorAdopt har nylig kommet hjem fra en begivenhetsrik reise til Taiwan. Våre to samarbeidsorganisasjoner, CSS og CWLF, ga begge utrykk for at de svært gjerne ønsker å ta imot søknader fra flere norske adopsjonsfamilier. Begge organisasjoner har et stort behov for nye kvalifiserte søkerfamilier da det i den senere tid har vært mange barn som trenger nye foreldre. Kravene fra CSS er det samme som tidligere, men for CWLF har de endret aldersrammen slik at adoptivsøkere som kun er aktuelle for å adoptere barn under tre år også kan søke! Tidligere måtte man ha en forhåndsgodkjenning fra Bufetat på 0 – 5 år for å være aktuell. I tillegg har CWLF tatt vekk begrensningen på antall norske registrerte søknader i deres forening.

I løpet av reisen møtte Line flere nordiske familier som var i landet for å gjennomføre sin adopsjonsprosess. Så spennende å få være tilstede når nye familiebånd knyttes. At Taiwan er et usedvanlig vakkert land hvor vi har flotte og dedikerte samarbeidspartnere er helt klart! Vær gjerne med å spre informasjon om at vi ønsker oss mange flere adoptivfamilier til Taiwan!