Regjeringen har lagt frem sitt forslag til ny adopsjonslov og mandag 24. april ble det gjennomført åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité. Høringen er lagt ut i Stortingets videoarkiv.

Øyvind Bakke Reier, Øystein Gudim, Anita Frydenlund Austdal og Helge Solberg

De tre norske adopsjonsforeningene, samt Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg, møtte komiteen på Stortinget og la frem sine synspunkter på det nye lovforslaget.Hovedpoengene til adopsjonsforeningene er myndighetenes mer restriktive praksis for å godkjenne søkere for adopsjon av barn som er over 3 år, at Faglig Utvalg i Bufdir er blitt en forsinkende flaskehals, samt at det er skuffende svak oppfølging av adopterte og deres familier etter at adopsjonen er gjennomført. I Danmark er dette arbeidet blitt bedre, og Norge har mye å lære av vårt naboland.Hele lovproposisjonen finner du her. Det kan ennå ta noen dager før komiteens innstilling om loven er klar.