I 2016 fikk 25 barn (9 jenter og 16 gutter) nye foreldre i Norge

Kina72 jenter og 5 gutter
Ungarn122 jenter og 10 gutter
Taiwan54 jenter og 1 gutt
Bulgaria11 gutt

Kina:
Fra Kina kom det 7 barn, 2 jenter og 5 gutter i 2016. Ytterligere ett barn ble tildelt dette året og familien ventes hjem om kort tid. Barnas gjennomsnittsalder ved tildeling var 3 år og 7 måneder. Den gjennomsnittlige ventetiden for familiene lå på litt over 2 måneder og beregnes fra familiene var aktuelle for 72 timersprogrammet. 

Ungarn:
12 barn fra Ungarn fikk nye foreldre i Norge i 2016, 2 jenter og 10 gutter. Ytterligere 5 barn er tildelt og forventes hjem i løpet av årets første måneder. Barnas gjennomsnittsalder var i underkant av 3 år. Ventetiden i Ungarn har gått ned og lå på rundt 13 måneder i 2016.

Bulgaria:
Fra Bulgaria kom det ett barn i 2016 og familien hadde ventet i ca. 5 år. Forventet ventetid i 2017 beregnes til å bli 5 – 5 ½ år.

Taiwan:
5 barn fra Taiwan fikk nye foreldre i Norge i 2016, 4 jenter og 1 gutt. Barnas gjennomsnittsalder var 2 år og 2 mnd. fra CSS og 2 år og 2 år og 7 mnd. fra CWLF.
Familiene ventet i gjennomsnitt 8 måneder på tildeling fra CSS og 16 måneder fra CWLF.
Gjennomsnittlig ventetid fra tildeling til hentereise var litt over 5 måneder.

Antall barn ankommet totalt fra 1990 til 31.12.2016