Adopsjonssituasjonen per. 4. august 2020

Samarbeidsland:

Ankommet Norge:

Tildelte barn:

Taiwan

0

5

Ungarn

3

3

Bulgaria

1

0

Total: 

4

8

 

Til tross for at våre samarbeidsland nå begynner å gå som normalt igjen etter Covid 19 pandemien, viser tabellen over at det ikke har vært noen endringer i tallene for tildelinger eller hjemkomne barn siden forrige oppdatering 3. juli. Dette skyldes først og fremst at juli som oftest er en stille måned i alle våre samarbeidsland grunnet ferieavviklinger.

Her kommer en oversikt over status på adopsjonsarbeidet per dags dato i de ulike landene vi samarbeider med:  

Taiwan fikk raskt kontroll på smittetallene i landet. Tildelingsarbeidet har hele tiden gått som normalt, og det forventes at det vil fortsette som vanlig også framover. Hentereiser ble utsatt i vår, men første familie fra Norge fikk reise til landet nå i juli. Norske familier som skal på hentereise må i 14 dagers karantene før de kan få møte barnet og gjennomføre adopsjonen. Flere familier som har fått tildeling vil i løpet av kort tid nå reise til landet for å hente hjem sine barn!

Ungarn innførte restriksjoner som medførte at all adopsjonsarbeid i landet stoppet opp da Covid 19 slo ut for fullt i april. Familier som da skulle reist, fikk sine hentereiser utsatt på ubestemt tid. I tillegg ble det ikke tildelt nye barn. I juni ble restriksjonene som påvirket adopsjonsarbeidet opphevet, da smittetallene i Ungarn gikk riktig vei. Tildelingsarbeidet ble gjenopptatt, men det har gått noe senere enn vanlig med tanke på at det har vært sommer og ferieavvikling. Imidlertid er det varslet at dette arbeidet vil komme i gang som normalt igjen etter sommeren. Norge står som gult land for Ungarn, noe som betyr at norske familier enten må i 14 dagers karantene eller ta 2 negative tester med minst 48 timers mellomrom ikke senere enn 5 dager før de reiser inn i landet. Vi forventer at Norge vil komme i kategorien grønt om ikke lenge til. Hentereiser er i gang igjen fra august, og flere norske familier som har fått tildeling vil nå kunne reise til landet for å hente hjem sine barn.

Bulgaria har også innført restriksjoner som påvirket adopsjonsarbeidet både i forhold til tildelinger og hentereiser i mars. I likhet med Ungarn har de opphevet disse restriksjonene nå, slik at adopsjonsarbeidet vil gå som normalt. MOJ har startet opp med sine ukentlige tildelingsmøter igjen og rettsprosessene i landet går som normalt. Hentereiser kunne igjen gjennomføres fra juli.