Verdens barn sine lokalavdelinger i Oslo vest, Asker og Bærum og i Oslo nord/øst inviterer til temakveld i Vestre Aker menighetshus 11. oktober! 
 
I det siste har adopterte fortalt om negative opplevelser, og det er blitt stilt spørsmål ved internasjonal adopsjon. Hvordan håndterer Verdens Barn det negative fokuset? Hva tenker vi adoptivforeldre når vi leser dikt som dette i Brynjulv Jung Tjønns bok «Kvit, norsk mann»?
 
men nokon 
må ta til takke 
med eit gjenbruksbarn 
eit annanrangs barn 
eit barn som ingen eigentleg ville ha 
eit barn som var til overs 
 
Ingvild Bryn leder en samtale med forfatter Brynjulf Jung Tjønn, forfatter og psykatrisk sykepleier Synne Sun Løes og teamkoordinator for adopsjon i Verdens Barn Helge Solberg. 
 
 
Arrangementet er åpent for alle. 
Inngang kr. 50,-.