Hvordan kan vi som foreldre forberede oss best mulig på å gi god omsorg til et barn som har vært – eller kan ha vært – utsatt for rus i svangerskapet?

Adopsjonsfaglig Utvalg ved Adopsjonsforum, Verdens barn og InorAdopt, inviterer til temakveld tirsdag 15. november kl. 19-21 i Oslo.

Gjest: Gro Løhaugen, psykologspesialist, forsker og leder for Regional kompetansetjeneste for barn og unge – medfødte russkader, Helse Sør-Øst
Sted: Vestre Aker menighetshus, Ullevålsveien 117
Fri inngang!

Mange av barna som adopteres kan ha vært utsatt for rus i svangerskapet.

Målgruppen for denne temakvelden er adoptivsøkere og foreldre til barn som kan vært utsatt for rus i svangerskapet, men alle med engasjement og interesse for temaet og barna er velkomne.

Vi vil få kunnskap om:
• Hva er russkader? Hvordan kan russkader komme til uttrykk?
• Hvilke tegn og symptomer indikerer at et barn kan ha vært utsatt for rus i svangerskapet?
• Hva er forskjellen på å være utsatt for alkoholpåvirkning eller påvirkning av narkotiske stoffer?
• Hva kan ruspåvirkning føre til?
• Hvor mye eller hvor lite skal til for at et barn kan bli påvirket av rus i svangerskapet?
• Hvordan kan vi som foreldre forberede oss best mulig på å gi god omsorg til et barn som har vært – eller kan ha vært – utsatt for rus i svangerskapet
• Hvem kan ta kontakt med kompetansetjenesten og når? Hvilken behandling finnes?
• Hva kan behandles? Hva handler om habilitering?

Arrangementet vil også bli streamet. Informasjon om lenke til arrangementet kommer på våre nettsider.

Velkommen!