Det er stort behov for søkere som kan tenke seg barn over 5 år fra Burkina Faso. Myndighetene i landet opplyser at det ikke vil være noe ventetid på tildeling for søkere som ønsker seg barn mellom 5-7 år. I Norge kan det kun gis en godkjenning fra Bufetat på 0-5 år. Man må derfor i etterkant av tildelingen søke Faglig Utvalg  for å kunne få tillatelse til å gjennomføre adopsjonen av det konkrete barnet når det er snakk om barn over 5 år. Les gjerne mer om adopsjon fra Burkina Faso her .

Ta gjerne kontakt med Bente Sæth Berntsen på 38 10 59 53 eller med på bente@inoradopt.no dersom dere ønsker mer informasjon.