Fra tid til annen blir InorAdopt kontaktet av adopsjonsmyndighetene i våre samarbeidsland, med forespørsel om å finne foreldre til barn, som enten på grunn av sin alder eller helse, ikke kan adopteres via det ordinære adopsjonsprogrammet.

Vi har for tiden ingen barn vi søker foreldre til på denne siden