Etteradopsjonstjenesten har egen hjemmeside www.etteradopsjon.no 

I 2020 er  det for første gang satt av prosjektmidler i statsbudsjettet til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier. Dette er en felles stilling som skal betjene adopterte og adoptivfamilier fra alle de tre adopsjonsforeningene.

Tjenesten er et lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert.  Koordinatoren skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi veiledning til dem som tar kontakt. Koordinatoren skal også bistå adopterte som ønsker å lete etter sin biologisk familie og det er utarbeidet en egen «Søk etter opprinnelse»– guide.

Etteradopsjonskoordinator, Monica Kristensen, vil også være tilgjengelig på telefon 38 10 59 52.
Tjenesten vil være tigjengelig mandag til fredag 9-14. 

 

Dere kan også lese mer om informasjon om biologisk opphav på Bufdir sine sider her.