ENDRINGER I ETTERADOPSJON.NO FRA 9. JANUAR 2023

 

I statsbudsjettet for 2023 har Barne- og familiedepartementet vedtatt at de ønsker å utvikle foreldreveiledningskurs for adoptivforeldre, samt bistå adopterte i søk etter opprinnelse. Bufdir vil få i oppdrag å utvikle disse tiltakene i løpet av 2023.

Med dette er det også bestemt at koordinatorstillingen hos Etteradopsjon.no skal avvikles.

 

I overgangsfasen mens de nye tilbudene etableres vil InorAdopt, med finansiering fra Bufdir, drifte Etteradopsjon.no med et redusert tilbud.

Man kan henvende seg til tjenesten via e-post post@etteradopsjon.no eller telefon 38105952.

Henvendelsene vil bli besvart av ansatte hos InorAdopt.

 

Hjemmesiden www.etteradopsjon.no vil fremdeles være operativ.

 

Telefonhenvendelser vil bli besvart:

Tirsdager 10:00 – 12:00

Torsdager 10:00 – 12:00

Dere kan også lese mer om informasjon om biologisk opphav på Bufdir sine sider her.