Torsdag 3. mars, kl. 16.30-18.30, i Gyldenløvesgate 5, Kristiansand

Det er behov for nye adoptivforeldre til flere av våre samarbeidsland, spesielt Taiwan. Vi vil derfor ha et ekstra fokus på adopsjon fra dette landet denne dagen, men søkere som ønsker å adoptere fra andre land er også hjertelig velkommen.

Det vil være felles informasjon om adopsjon kl. 17.00. Det vil ellers være anledning for å snakke med våre adopsjonskonsulenter, få skriftlig adopsjonsmateriell, se bilder fra våre samarbeidsland, – og ikke minst få hilse på familie som har adoptert fra Taiwan!

Ønsker du mer informasjon om adopsjon?
Kan adopsjon være et alternativ for deg?
Da er du hjertelig velkommen til en uformell
og uforpliktende adopsjons-ettermiddag hos oss!