Å ha arvet sin fars potetnese er kanskje ikke så morsomt, men det viser i alle fall et slektskap. Slik er det ikke for alle adopterte. Hvordan kan det påvirke identiteten og synet på seg selv og sin familie?

Boka Adopsjon handler om slektskap og identitet, om hvordan vi oppfatter oss selv som en del av en familie. Journalisten og forfatteren Mary Juusela har møtt og intervjuet tjueni adoptivfamilier, til sammen nesten hundre personer (mødre, fedre, søsken og adopterte barn) som forteller om hvordan de har utviklet seg og sine respektive roller som foreldre og barn.

De første adopterte barna i boken kom til sine nye familier på 1960 tallet, den sist adopterte kom på 2000 tallet. Når familiene åpner opp dører til sine liv får leseren kjennskap til mange opplevelser som har bidratt til et godt familieliv eller som også kan ha vært til hinder for det.

Boken tegner et spennende og variert bilde av adopsjon. Det som kanskje er mest opplagt er at adopterte barn og deres familier ikke er en homogen gruppe, men like forskjellig som alle andre familier.

Forfatter: Mary Juusela
ISBN: 9789113026527
Språk: Svensk
Les mer om forfatteren og bestill boken her